คณาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี  มีภาระกิจในการดูแล รับผิดหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตรด้วยกันคือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ. เคมี) หลักสูตร 4 ปี  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ. เคมี) หลักสูตร 5 ปี ซึ่งหลักสูตรที่ 2 เป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับคณะครุศาสตร์  เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ สร้างบุคลากรสนองตอบความต้องการในระดับประเทศ

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เป็นหลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถ รองรับความต้องการ
ของประเทศในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพ
หรือทำงานในลักษณะต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น
แนวโน้มในตลาดแรงงานปัจจุบันมีความต้องการนักเคมีมาก
ทั้งในวงการแพทย์ 
  • การเกษตร
  •  และอุตสาหกรรม
  •  เนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีจำนวนจำกัด 
  •  นักเคมียังมีโอกาสรับราชการ
  • เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ 
  • หรือทำงานในภาคเอกชนในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคมี เช่น เครื่องสำอาง ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์สี ผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น


- ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร สาขาอะไรอยู่?
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฮับผม

- สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?
เรียนยากมากก อ๊ะ ไม่สิ นี่ไม่ใช่ประเด็น
คือ วิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่หาความจริงของธรรมชาติฮับ
ดังนั้น จะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีให้เกิดความเข้าใจพร้อมกับเรียนภาคปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน
จึงอาจกล่าวได้ว่า มีการเรียนแบบเลคเชอร์(กลุ่มใหญ่เล็กแล้วแต่วิชา) ผสมกับการเรียนแลบฮับ

เฉพาะสาขาของเคมี แบ่งได้ 4.5 สาขาฮับ คือ
analytical chemistry - เคมีวิเคราะห์ = เป็นสายตรวจวัด ตรวจจับ หาวิธีวิเคราะห์จำนวนสารเคมีอะไรแบบนั้นฮับ
organic chemistry - เคมีอินทรีย์ = เรียนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน(คนโบราณเค้าถือว่าเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ศาสตร์นี้เลยเรียกว่าเคมีอินทรีย์) อย่างลึกซึ้งเลยฮับ
inorganic chemistry - เคมีอนินทรีย์ = เรียนสิ่งที่เคมีอินทรีย์ไม่สนใจ ...ฟังดูกวนอวัยวะเบื้องล่างชะมัด
physical chemistry - เคมีฟิสิกส์ = ...อันนี้เค้าเรียนอะไรกัน ข้าน้อยก็ไม่เข้าใจฮับ 5555 แต่เป็นสาขาที่เอาฟิสิกส์ กับ เคมี มาเรียนผสมกัน ลึกซึ้งยิ่งนักฮับ
biochemistry - ชีวเคมี = อันนี้ก็เรียนสารเคมีในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตฮับ แต่เนื่องจากมันเป็นครึ่งทางระหว่างชีววิทยา กับ เคมี ปัจจุบัน ทางคณะจึงแยกสาขานี้ไปเรียนต่างหาก ไม่รวมกับเคมีอีกต่อไปฮับผม

...อย่างไรก็ตาม ในระดับปริญญาตรี เด็กเคมีต้องเรียนหมดทั้ง 4 สาขาเลยฮับ มาเป็น package สยองขวัญเลยทีเดียว แล้วค่อยรอตอนเรียนในระดับปริญญาโท - เอก ค่อยทำการแยกสาขาที่เรียนอย่างชัดเจนฮับผม

หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วเรียน 4 สาขานี่ ไม่ตายเลยเร้อะ เรียนเคมี ม.ปลายก็จุกจะแย่อยู่แล้ว
เรื่องนั้น ทางคณะเลยมีการจัดตารางเรียนมาแบบนี้ฮับ


ปี 1 เรียนวิชาปูพื้นฐานของคณะฮับ
อันได้แก่ 

เลคเชอร์ : แคลคูลัส ภาค 1 และ 2 ฟิสิกส์พื้นฐาน ภาค 1 และ 2 เคมีพื้นฐาน ภาค 1 และ 2 ชีววิทยาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาค 1 และ 2

แลบ : แลบฟิสิกส์ ภาค 1 และ 2 แลบเคมี ภาค 1 และ 2 แลบชีววิทยา ...ซึ่งจะเรียนควบไปกับวิชาเลคเชอร์ฮับผม

ปีแรกนี่ รายละเอียดมีไม่เยอะฮับ เป็นการเอา ม.ปลาย มาเล่าใหม่อีกครั้งแบบรวบรัด (และอาจรัดคอถึงตายได้) แอดมิชชัน หนที่ 2 ชัดๆฮับ ปีนี้


ปี 2 เรียนวิชาใหม่ๆทางเคมีกันบ้างฮับ เป็นการปูพื้นพร้อมๆกับเปิดโลกให้เห็นเคมีแบบกว้างๆ
อันได้แก่

เลคเชอร์ :
เคมีอินทรีย์ ภาค 1 และ 2 - ผสมความรู้จากเคมีพื้นฐานเข้ามาให้เกิดความเข้าใจกับไฮโดรคาร์บอนฮับ เรียนวิชานี้จบไป น่าจะไปเรียนต่อที่เส้าหลินได้ เพราะจะเชี่ยวชาญใน 108 กระบวนท่าปฏิกิริยาเคมี ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์ เอมีน เอไมด์ กรดคาร์บอกซิลิก อ๊ะ เอ๊ะ มีใครเริ่มน้ำลายฟูมปากไปรึยังฮับ? ขออภัยด้วย คนมันอัดอั้นตันใจฮับ T^T ...จัดเป็นวิชาสายท่องจำขนานใหญ่เลยล่ะฮับ
เคมีฟิสิกส์ ภาค 1 และ 2 - ...อ่า... ใครเก่งเคมีเจอฟิสิกส์เชือด ใครถนัดฟิสิกส์โดนเคมีฆ่า ใครพอไปวัดไปวาทั้งสองอย่าง ก็จะได้ไปวัดจริงๆ (เพราะมันรวมพลังกันแล้วยากขึ้นมากมาย) เหลือแต่เทพและปีศาจเท่านั้นที่เรียนแล้วรู้เรื่องฮับ (แต่วิชานี้ ถ้าสอบกลางภาคยากมากๆ สอบปลายภาคจะง่ายฮับ นับว่าเป็นความเมตตายิ่งยวดของท่านอ.)
เคมีวิเคราะห์ ภาค 1 และ 2 - เป็นวิชาที่เข้าใจได้ง่าย แต่คำนวณได้ยากฮับ จากโจทย์หนึ่งข้อ สามารถทำให้เรากดเครื่องคิดเลขแล้วก็ยังไม่ทันได้ด้วยล่ะ โดยจะเริ่มเน้นทาง สถิติกับเคมี เคมีไฟฟ้า กรดเบสและการไทเทรต เคมีกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประมาณนี้ล่ะฮับ ...สมัยข้าน้อยเรียน วิชานี้ทำลายสถิติโลกด้วยการแจกข้อสอบ 26 หน้าด้วยล่ะฮับ อ่อ เวลาสอบ 3 ชม.นะฮับ ไม่ใช่หนึ่งวันเต็มๆ... อุเหม่ อ.ท่านช่างขี้เล่นได้อีก
เคมีอนินทรีย์ ภาค 1 - วิชาลูกเมียน้อยฮับ เริ่มเรียนเทอมสอง เป็นสายวิชาที่เปิดตัวมาได้น่ากลัว เพราะสนใจสมมาตรกับภาพสามมิติ ทำเอาเด็กวิทยาที่อ่อนด๋อยเรื่องศิลปะชักแหง็กๆได้ฮับ
คณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี - เป็นวิชาเลขที่เกิดมาเพื่อ(ฆ่า)เด็กเคมีโดยเฉพาะฮับ เกิดจากการที่เคมีบางสาขาต้องใช้คณิตศาสตร์ลึกซึ้งมากๆ เลยต้องมีการประยุกต์ แคลคูลัส 3, 4 และ ระดับสูง คัดกรองออกมาให้เหลือเฉพาะเรื่องที่เด็กเคมีควรรู้ แล้วเอามาสอนกันฮับ
ความปลอดภัยกับเคมี - เป็นวิชาที่เรียนชิลๆฮับ แต่ใช้ประโยชน์จริงได้เยอะ เป็นการเตือนภัยว่า สารเคมีมันอันตรายนะเออ อย่าทำเล่นๆไป มีตั้งแต่สอนดูฉลากสารเคมี ไปจนถึงการแต่งกายเพื่อเข้าห้องแลบอย่างปลอดภัยฮับ
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และ ภาษาอังกฤษตัวแม่ - วิชาบังคับของคณะฮับ เพิ่มเติมขึ้นมา เนื่องจากอัดในปี 1 ทีเดียวไม่ไหวฮับ

แลบ :
แลบเคมีอินทรีย์ ภาค 1 และ 2 - หลอกหลอนมาพร้อมๆกับวิชาเลคเชอร์ฮับ เป็นวิชาที่สารเคมีกลิ่นแรงจนทำให้ข้าน้อยกลัวกลิ่นแอลกอฮอล์ไปตลอดชีวิต และยังต้องทำรายงานอย่างหนาด้วยฮับ ฝึกความอึดกันสุดๆไปเลย
แลบเคมีวิเคราะห์ ภาค 1 - โผล่มาเทอมสองฮับ รอจนน้องๆผ่านเทอม 1 ที่น้องๆมักจะถือว่าหนักแล้ว ให้หนักขึ้นไปอีกระดับนึง มีข่าวลือๆอยู่เหมือนกันฮับว่า ภาควิชาคงอยากฝึกเด็กให้อึดจนแข่งยกน้ำหนักเหรียญทองไหว ...อ่า แลบตัวนี้ ทำง่าย แต่รายละเอียดเยอะมาก ฝึกฝีมือในการใช้อุปกรณ์และความละเอียดแบบสุดฤทธิ์ฮับ

ปี 3 เรียนต่อยอดจาก ปี 2 พร้อมๆกับมีเริ่มให้ลงวิชาเลือก เพื่อส่งเสริมความถนัดเฉพาะสาขาแล้วล่ะฮับ
อันได้แก่

เลคเชอร์ :
เคมีอินทรีย์ ภาค 3 - เป็นตัวจบของไตรภาคเคมีอินทรีย์ฮับ เป็นการทวนของเก่าจากภาค 1 และ 2 ให้เปลี่ยนโฉมจากวิชาท่องจำมาเป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจฮับ รายละเอียดวิชานี้ไม่แน่ชัดฮับ เนื่องจากตอนข้าน้อยเรียน มันแยกเป็นภาค 3 และ 4 แต่ภายหลังค่อยมารวบรัดเข้า เลยไม่รู้ว่ามีการตัดทอนอะไรออกไปบ้างรึเปล่า
เคมีฟิสิกส์ ภาค 3 - ตัวนี้โศกนาฏกรรมฮับ... เพราะมีการจับคู่ดูโอของ อ.สุดโหดเข้าด้วยกันทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง หึหึ ความยากระดับสิบกะโหลกเลยฮับผม
เคมีอนินทรีย์ ภาค 2 และ 3 - พึ่งเรียนตามหลังมาฮับ จะเรียนเกี่ยวกับโลหะและตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งออกไปทาง สารประกอบเชิงซ้อน (ซับซ้อนยิ่งนักฮับ) และ สารประกอบโลหะอินทรีย์ (เอาโลหะมาผสมกับสารในเคมีอินทรีย์ โอ้ แม่เจ้า!) ทำเอาสะอึกได้เลยทีเดียวฮับผม
เคมีวิเคราะห์ระดับสูง - เรียนเกี่ยวกับ การแยกสาร การเตรียมสาร และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์สารเพิ่มเติมขึ้นมาอีกฮับผม ...ไม่แน่ใจว่า วิชานี้ตอนนี้จัดเป็นวิชาเลือกให้กับคนที่สนใจทางเคมีวิเคราะห์แล้วรึยังนะฮับ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ - แต่ก่อนเป็นวิชาเลือกฮับ ภายหลังเห็นว่าเนื้อหาสำคัญ เลยเอาไปทำเป็นวิชาบังคับ ซึ่งจะเรียนถึงเทคนิคหลักๆที่ใช้ในการวิเคราะห์หาชนิดของสาร วิชานี้เด่นมากๆ เพราะถ้าเก่งกาจแล้วล่ะก็ สามารถบอกได้เลยล่ะฮับ ว่าสารนั้นสารนี้เป็นสารอะไร โดยวิธีที่ใช้วิเคราะห์ส่วนใหญ่จะใช้กับสารอินทรีย์ฮับ

แลบ :
แลบการใช้เครื่องมือทางเคมี ภาค 1 และ 2 - หลังจากเรียนทฤษฎีว่า มีวิธีการนั้นๆนี้ๆ อันนี้จะรวมเครื่องมือที่มีอยู่ในภาควิชา มาให้ลองใช้กันฮับ เครื่องมือบางชิ้นราคาถึง 8 หลักก็มีนะฮับ ...ทำแลบแล้วต้องระวังสุดชีวิตเลยฮับ เนื่องจาก หลายชิ้นก็เปราะบางอยู่ อาจเรียนจบพร้อมกับอับจนได้ หากทำเครื่องมือพังฮับ
แลบเคมีอนินทรีย์ - คล้ายๆจะเรียนเพราะกลัวน้อยหน้าสาขาอื่นไงไม่รู้ฮับ เอิ๊กๆๆๆ มีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างการสังเคราะห์ผลึกของสารด้วยล่ะฮับ ออกมาแล้วก็สวยดี น่าทึ่งๆ
แลบเคมีฟิสิกส์ ภาค 1 - แลบตัวนี้แปลกมากฮับ ตอนเรียนน่ะ ยากมาก แต่แลบนี้ 80%จะทำเสร็จได้ภายใน 2 ชม. แต่... นรกจะเกิดขึ้นตอนเขียนรายงานผลการทดลองฮับ คนส่วนมากจะเขียนไม่ถูกเนื่องจากไม่รู้จะเอาอะไรจากวิชาเลคเชอร์มาเขียน(ข้าน้อยก็ด้วย หัวกลวงกับวิชาสายฟิสิกส์มากๆฮับ 5555) ...และหากใครที่สนใจทางนี้จริงๆ กลัวไม่จุใจ ก็มีภาค 2 ให้เรียนเพิ่มอีกเป็นวิชาเลือกฮับ

นอกจากนั้นจะเป็นวิชาเลือกสำหรับคนที่สนใจเฉพาะทางแล้วมากกว่า เช่น การวิเคราะห์ทางกายภาพของเคมีอนินทรีย์ เคมีกับอุตสาหกรรม การใช้โปรแกรมเพื่อวาดโครงสร้างโมเลกุล เคมีกับเอ็กซ์เรย์ การหาข้อมูลทางเคมี การสังเคราะห์ยา แลบเคมีอินทรีย์ระดับสูง แลบเคมีฟิสิกส์ภาค 2 และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกสรรฮับ ... แต่อันนี้ขึ้นกับดวงนิดนึง ว่าปีนั้นจะเปิดวิชาอะไรให้เลือกบ้างฮับ
นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีการฝึกงาน(บังคับไปเปิดหูเปิดตา) และ เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วยฮับ


ปี 4 ไม่ค่อยเหลือวิชาบังคับแล้วฮับ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทำวิทยานิพนธ์มากกว่า(เพราะลำพังทำอย่างเดียวก็แย่แล้วฮับ หลายคนอาจมีประสบการณ์้กลับบ้านดึกดื่นและเจอเรื่องหลอนๆก็ปีนี้ล่ะฮับ)

วิชาบังคับหลักๆของปีนี้ จะเป็นการสัมมนาฮับ คือ เอาหัวข้อวิจัยของคนอื่นมาศึกษา และนำมาเล่าสู่กันฟังในเชิงวิชาการ ...แอบกระซิบนิดนึงว่า อ.เข้าฟังด้วยล่ะฮับ สภาพตอน อ.ยกมือถามนี่ ยังกะสมรภูมิรบฮับผม (นึกสภาพนะฮับ ตอนคนออกไปให้สัมมนา ก็เหมือนยกโล่ติดตัวไปอันนึง ไอตอนที่เพื่อนๆถามนี่ ก็แค่หยิบปืนลม ปินพก มายิงกัน กันได้สบายๆ(ถ้าเพื่อนไม่โหดเกินไป) แต่พอท่าน อ. สงสัยนี่ล่ะฮับ... หึหึ ปืนลูกโม่ เอ็ม-16 และปืนเจาะเกราะรถถังมาเองฮับ)

จบ 4 ปีมาได้ จะรู้สึกว่าแกร่งขึ้นอย่างแรงฮับผม 555555+

- สาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
ถามกลับดีกว่า มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ใช่สารเคมีบ้างล่ะฮับ เอิ๊กๆๆๆ
ก็ ถ้านำไปใช้ตรงๆเลย คงเป็นนักวิชาการ กับ นักวิจัยอ่ะฮับ
ประยุกต์สักนิดนึง จะเข้าทางสายโรงงานและนักพัฒนาทันทีฮับ เพราะตั้งแต่ ยา กระดาษ สี ปูน ยาง ฯลฯ นักเคมีเราทำได้หมดฮับ
ประยุกต์มากกว่านั้นไปอีก คือ เอา"ความมีเหตุผล"ของนักวิทยาศาสตร์ไปใช้ฮับ อันนี้ใช้ทำอะไรก็ได้เลยล่ะฮับ ยกเว้นเอาไปสู่ขอคู่ครอง :P

- บอกเคล็ดลับการเรียนในสาขานี้อย่างคนมีกึ๋นมา 1 ข้อ
ในเมื่อสารพัดวิชามันซัดเข้ามาเป็นหมู่คณะ เวลาจะเรียนก็ต้องรวมพลังกันเรียนฮับ ในภาคนี่แทบจะแบ่งหน้าที่กันเลย ใครเก่งอันไหน ช่วยติวอันนั้น ...แล้วคนไม่เก่งล่ะ? อย่าน้อยใจฮับ มีหน้าที่นอกเหนือจากเรื่องเรียนอีกเยอะฮับ อิอิ ...มาเรียนสาขานี้แล้ว ซาบซึ้งกับคำว่าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อย่างมากมายฮับ

- อยากบอกน้องๆ ที่จะเลือกคณะนี้ว่า??
พี่อยากให้น้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะนี้ สาขานี้ เป็นสาวๆสวยๆที่ยังโสดเป็นคนที่มีความตั้งใจไม่ย่อท้ออ่ะฮับ
วิชาต่างๆ การเรียน กิจกรรม มันมีเยอะจนหลายคนแค่เห็นก็ห่อเหี่ยวแล้ว แต่ใจจริง ข้าน้อยอยากให้เห็นแล้วเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาอย่างรู้เท่าทันน่ะฮับผม
...เชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วจะรู้สึกว่ากลัวจะลำบาก... แต่ ทุกๆคณะก็มีความยากในแบบของตัวมันเองแหล่ะฮับ และคนที่หนีกหนีความยาก หลบเลี่ยงความลำบากนี้ไป ก็เหมือนทิ้งความสำเร็จในชีวิตไปจากมือซะแล้ว เพราะคำว่าความสำเร็จ มันไม่มีทางลัดให้ได้มาหรอกนะฮับ ต้องทำด้วยตัวเองทั้งนั้นล่ะฮับผม ...เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่สนใจจะเข้ามาฮับ... ^^

โอ่ย ยาวแล้วล่ะ ข้าน้อยว่า พอแค่นี้ดีกว่าฮับ 
สุดท้ายนี้ก็อยากบอกว่า ... เด็กวิทยาฯเท่กว่าที่คิดนะฮับน้อง 55555

....ข้าน้อยไม่ส่ง tag ต่อละกันฮับ
...เชื่อว่า ตอนนี้คงโดนกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วล่ะฮับ อิอิ

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน และทุกๆคอมเมนท์ฮับ

edited : ใส่สี(แยกตามความโหดด้วยนะฮับ)และแยกบรรทัดให้อ่านง่ายขึ้น ตามที่คุณ skykid #1 แนะนำไว้แล้วนะฮับ

edited 2 : เพิ่มวิชาแลบเคมีฟิสิกส์ ภาค 1 ให้เป็นวิชาบังคับปี 3 ตามที่น้องเก็จ #6+9 ได้แจ้งให้ทราบ ...ขอบคุณฮับ พอดีข้าน้อยเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนหลักสูตรมาเป็นแบบปัจจุบันน่ะฮับ แหะๆ
 

Read more at http://www.unigang.com/Article/1977#b8178PHFCwPozbWO.99
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เป็นหลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต